Osnovna škola

"Ratko Jovanović"

Kruščica

Home Novosti Nastava IO Visoka Đačko pero Foto
 
Đačko pero

 

    Đačko pero je list učenika Osnovne škole "Ratko Jovanović". Prvi broj je izašao u januaru 2005. godine. List se bavi životom i radom škole kao i njenim odnosom sa okruženjem. Svaki broj je tematski organizovan izborom priloga i fotografija. List donosi intervjue sa ličnostima koje su značajno uticale na život škole u periodu između dva broja, zatim lični stav o nekoj zanimljivoj temi iz života škole i veliki broj literarnih i likovnih radova učenika. Trenutno štampanje čeka Đačko pero broj 9.

 

Đacko pero 2

Đačko pero 2 PDF

Đačko pero 3

Đačko pero 3

Đačko pero 5

Đačko pero 5

Đačko pero 6

Đačko pero 6

Đačko pero 7

Đačko pero 7

Đačko pero 3

Đačko pero 8