Osnovna škola

"Ratko Jovanović"

Kruščica

Home Novosti Nastava IO Visoka Đačko pero Foto
 
"U saradnji sa suncem"

 

 

Visoka, 21. oktobar 2015.

 

 

U školi u Visokoj su danas otpočeli radovi na postavljanju kablova i stubova za reflektore, koji su deo fotonaponskog elektrosistema namenjenog za osvetljenje školskog igrališta. Radovi se izvode u okviru projekat "U saradnji sa Suncem" ekološkog udruženja "Rzav-God Save Rzav". Projekat se finansira sredstvima lokalne samouprave. U realizaciji projekta učestvuju i škola i lokalna zajednica. Izgradnjom ovog sistema učiniće se prvi koraci na smanjenju troškova u potrošnji električne struje u školi. Osvetljavanjem terena stvaraju se uslovi da ih meštani koriste i u večernjim satima kad završe radove u polju.

Ovaj projekat je od posebnog značaja za sistem centalnog grejanja u školi. Pošto je električna mreža u zimskim uslovima često u prekidu sistem će obezbeđivati struju za rad pumpe.

Ideja je da ovaj projekat bude samo početak u izgradnji jednog većeg solarnog sistema.

Škola je preuzela obavezu da u projektu učestvuje tako što će iskopati kanale, napraviti i postaviti stubove, razvesti kablove i povezati ih. Materijalni troškovi ovih radova finansiraju se iz sredstava đačke zadruge. U samim radovima učestvuju: učenici, nastavnici i meštani.

Facebook Twitter Google LinkedIn Print

Polaganje kabla

Radovi

Majstori

Majstori